BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bd0dc504-f01e-0117-1d78-11be5f000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7106853Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6a6ae8c5-301e-0068-6978-116638000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7102219Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:001b6766-c01e-0136-7478-11d36e000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7111386Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f50d2844-c01e-007d-4c78-11a4a1000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7099178Z

八款好喝爽口的茶饮

美食首页 来源:慢时间-美食 2017年03月16日 12:55 A-A+

原标题:

我在众多试验品中选了八款我自己最喜欢的!
前5款非常适合懒人,搅一搅就能喝到媲美外面奶茶店的饮料!
后3款相对有些复杂但是那个【桂花乌梅汁】是真的好喝!

相关阅读 茶饮 | 乌梅汁
我要纠错编辑:彭宇翔 责任编辑:耿敏
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ccd6ab4f-601e-0034-5678-1197c1000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7160838Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0c724c5e-001e-00a7-7278-11018a000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7133761Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:02ba8e78-001e-0049-7a78-110b09000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7151371Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1b7fa61b-b01e-0079-1878-115123000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7174083Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ffefdc53-101e-009a-5e78-11b4ac000000 Time:2019-05-23T15:03:19.7146786Z
860010-1123010100
1 1 1