BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b188c36d-a01e-0088-3f68-1280b0000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2567888Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0f5fd95a-101e-003b-5b68-127a37000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2536154Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8f8d7f05-d01e-0004-6b68-12cdeb000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2554024Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3fd8291b-501e-00fb-4968-12f073000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2549789Z

煎、炒鸡蛋吃腻了?换个新花样吧

美食首页 来源:搜狐美食 2018年06月21日 15:59 A-A+

原标题:

  煎、炒鸡蛋是常见的做法,但吃久了总会腻。今天我们来常识一个新方法,从煮鸡蛋入手,给自己带来全新的蛋类烹饪体验。

  蒜泥拌鸡蛋

  食材:

  鸡蛋、大蒜、盐、生抽、油泼辣子。

  制作:

  1、鸡蛋煮熟后放凉。

  2、蒜瓣切成细粒。

  3、鸡蛋放凉后用勺子插成小块,调进盐和生抽。

  4、洒上蒜粒拌匀。

  5、最后浇上油泼辣子拌匀。然后就可以拍照并品尝啦!

相关阅读 鸡蛋 | 辣子
我要纠错编辑:王天放 责任编辑:
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ebb731cd-e01e-00e9-4c68-12c46f000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2603055Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2467d899-301e-008d-0268-1274cf000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2611427Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:055a4cdf-401e-0028-4268-124fd6000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2590035Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d3390417-401e-006c-0968-1293ba000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2588532Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7aacd366-201e-0038-4a68-127930000000 Time:2019-05-24T19:38:11.2603962Z
860010-1123010100
1 1 1