307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

蛋白粉不能多吃!过多补充或伤肾脏

美食首页 来源:健康时报网 2019年01月16日 09:34 A-A+

原标题:

  健身的人高强度运动后适当补充蛋白粉,可以促进肌肉生长。但如果没有高强度的体力运动,是不需要过多补充蛋白质的,过多补充反而会增加肝脏和肾脏的负担。

  这是因为,人体过量摄入过多的蛋白质,并不能完全吸收,水解生成的氨基酸脱氨,经过肝脏解毒生成尿素等废物,这些废物会影响肾小球内外的渗透压,增加肾小球内压力,增加尿中草酸和尿酸含量,使泌尿系统结石和痛风的发生风险增加,长久这样会造成肾功能的损害。

  健身的运动量要适当,同时多饮水。均衡的饮食最重要,正常饮食可以提供足量的蛋白质,不需额外补充蛋白粉。可适当增加动物蛋白摄入,一般每天1g×体重(kg)。合并肝肾疾病、痛风的患者不建议服用蛋白粉。进行高强度健身,同时服用蛋白粉的朋友应定期检查尿常规和肝肾功能。(北京清华长庚医院 吕佳璇 李月红)

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
860010-1123010100
1 1 1